สถานะ : Online
 PJ NAME : Www.Oldskoolscouse.Co.Uk
 จำนวนผู้ฟัง : 1 คน
 Bit Rate : 64 kbps
 ชื่อเพลง : ÍàÅç¡«ì - äÁèä´éà¨éÒªÙé