สถานะ : Online
 PJ NAME : http://www.oldskoolscouse.co.uk/
 จำนวนผู้ฟัง : 0 คน
 Bit Rate : 64 kbps
 ชื่อเพลง : ãËÁè à¨ÃÔ­»ØÃÐ - ¢Íá¤èÁÕà¸Í