สถานะ : Online
 PJ NAME : pj - พเนจร
 จำนวนผู้ฟัง : 32 คน
 Bit Rate : 96 kbps
 ชื่อเพลง : ส่วนเกิน Peacemaker