สถานะ : Online
 PJ NAME : INGz
 จำนวนผู้ฟัง : 8 คน
 Bit Rate : 64 kbps
 ชื่อเพลง : à´ç¡àÅÕ駤ÇÒ - ÍÂÒ¡¹Í¹¡Ñºà¸Í ft. OG-ANIC Prod. by NINO