สถานะ : Online
 PJ NAME : PJ parparja
 จำนวนผู้ฟัง : 10 คน
 Bit Rate : 96 kbps
 ชื่อเพลง : à¸Íà·èÒ¹Ñé¹ - ¹Ò¡Ò