สถานะ : Online
 PJ NAME : http://www.vipakradio.com/
 จำนวนผู้ฟัง : 0 คน
 Bit Rate : 64 kbps
 ชื่อเพลง : 095 - ตามฝัน - สิมิลัน