สถานะ : Online
 PJ NAME : pj - barabee
 จำนวนผู้ฟัง : 0 คน
 Bit Rate : 64 kbps
 ชื่อเพลง : ʧËÒÃËÁ SODA5 Cover by ½Ò áÍÁ¿Ò¹ l Faiiamfine Official