สถานะ : Online
 PJ NAME : INGz
 จำนวนผู้ฟัง : 9 คน
 Bit Rate : 64 kbps
 ชื่อเพลง : ¢Í§¢ÇÑ­ - Musketeers