สถานะ : Online
 PJ NAME : Bowie IconRadio
 จำนวนผู้ฟัง : 18 คน
 Bit Rate : 64 kbps
 ชื่อเพลง : á¢ç§ã¨ - ¹éÓàÂç¹ [ Official Lyric Audio ]